STRONA GŁÓWNA

Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich

został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten ma postać witryny WWW, na której udostępnione są informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Straż Miejska w Siemianowicach Śląskich to umundurowana formacja samorządowa, która spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej realizując – na podstawie ustaw i aktów prawa miejscowego – zadania w zakresie ochrony porządku publicznego. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich reguluje Ustawa o strażach gminnych

sm1Dane teleadresowe

Dane do korespondencji i  wystawiania faktur Straż Miejska w Siemianowicach Śląskich
Adres ul. Dąbrowskiego 13
Komendant mgr Piotr Saternus
Tel. / Fax 32 2284 700
Email sm@sm.siemianowice.pl
Strona internetowa www.sm.siemianowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.sm.siemianowice.pl | bip.gov.pl
Numer rachunku bankowego  86 1050 1357 1000 0023 0134 4376
NIP  643 16 87 938
REGON 240232902