• Nazwa: Straż Miejska Siemianowice Śląskie
 • Symbol: ST
 • Adres: Jarosława Dąbrowskiego 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
 • Godziny pracy: 24 godziny na dobę
 • Telefon:32 228 47 00
 • e-mail: sm@sm.siemianowice.pl
 • NIP: 643-16-87-938
 • Regon: 240232902
 • Zakres działania: Straż Miejska w Siemianowicach Śląskich jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, wykonującą zadania tym w zakresie wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego, korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
 • Sekretariat Straży Miejskiej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00
 • Władze
 • Komendant: Angelika Wojciechowska
 • Z-ca Komendanta: Janusz Kuklok
 • .